LATEST NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

                               

การประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

โครงการจัดทำเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม/ชุมชน
ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร    การประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
   ครั้งที่ 2
   เวลา 8.30 - 16.00 น.

เนื้อหาการประชุม

กำหนดการประชุม

ใบตอบรับการประชุม

 

แผนที่ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์

ที่อยู่ 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ,ดินแดง กรุงเทพมหานคร - โทร+66 (2) 2764567  FAX+ 66 (2) 276 4555-6